Vol 6, No 1 (2016)

Table of Contents

Research Articles

Ramveer Tyagi, Ashutosh S. Trivedi, Manoj Sharma
PDF
1-7
Vinod Gautam, Archana Tiwari
PDF
8-12
D. Rastogi, R. L. Barhadiya
13-28
Barkavi T, C. Natarajan
PDF
29-35
Atulya Patil, Prashant Nagrale, Swapnil Raut
PDF
36-44
Lokeswaran M. R., Natarajan C.
PDF
45-52
Badrinarayan Rath, Shirish Deo, Gangadhar Ramtekkar
PDF
53-59
Archit Haldia, Salman Siddique, Sandeep Shrivastava, Sandeep Choudhary
PDF
60-67
Anand Kumar B.G, Ravindra R., Samanth A.
PDF
68-75
Swapnil P. Wanjari, M. Y. V.N. Rajshekhar, Rajesh Rajankar
PDF
76-86